Vormingscentrum Toegepaste Psychologie

Specialisatie bemiddeling in onderwijs

29-02-2024
Campus Kruidtuin - Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

Het gaat niet om het grote gelijk, wel om wat werkt voor alle betrokken partijen.

Tijdens de specialisatie Bemiddeling in Onderwijs ontwikkel je kennis, vaardigheden en houding om met conflicten in deze heel specifieke context om te gaan.

Onderwijs is immers iets apart. We zijn allemaal ervaringsdeskundigen in die wereld en hebben op basis van onze eigen beleving een mening over wat een goede school is of zou moeten zijn. De laatste jaren is onderwijs bovendien een hot topic in politiek en maatschappij. Er wordt van scholen – de facto van leraren – verwacht dat ze inspelen op de noden van onze samenleving, dat ze meegroeien met de nieuwste inzichten van technologie en wetenschap, dat ze weten om te gaan met de snel groeiende diversiteit, dat ze hun plek behouden in de hoogste rangen van de internationale rankings. De druk die van buitenaf op scholen wordt opgelegd, is groot. Tegelijk is ook de druk van binnenuit gestegen, zeker in stedelijke omgevingen. De old school methodieken werken niet meer; leraren moeten zichzelf heruitvinden om overeind te blijven in deze nieuwe context. 

Waar druk stijgt, stijgen spanning en kansen op conflicten. We merken dat de vraag naar bemiddeling op de ‘schoolvloer’ toeneemt. Hoe gaan we constructief met veranderingen om? Wat als waarden en belangen van collega’s niet lijken te rijmen? Hoe kom je tot samenwerken? Hoe creëren we samen duidelijke verwachtingen, visie, kader? Waar vinden we afstemming rond omgaan met klasdynamieken? Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

De focus van deze opleiding ligt op conflicten tussen personeelsleden onderling, personeelsleden en directie, directie en schoolbestuur en conflicten tussen groepen van personeelsleden/subteams.

Aan het einde van de opleiding heb je kennis over:

 • het onderwijslandschap en de organisatie van scholen;
 • de rol van de directies en schoolbestuur bij conflict;
 • de rol van preventie-adviseur en vertrouwenspersoon bij conflict;
 • impact van (individuele) schoolcultuur/schoolklimaat;
 • de link met herstelgericht werken als alternatief voor sanctiebeleid;
 • groepsdynamische processen en factoren van invloed in onderwijsteams.

Aan het einde van de opleiding kan je:

 • een conflict situeren in de juiste context binnen het schoolkader;
 • inschalen welke niveaus betrokken dienen te zijn in aanpak en/of opvolging;
 • betrokkenen informeren over de reikwijdte van hun conflict (preventiepiramide);
 • je positioneren in je rol als bemiddelaar;
 • werken met grote(re) groepen a.d.h.v. aangeleerde methodieken;
 • je basisvaardigheden en houding als bemiddelaar inzetten in de context van onderwijs.
 •  

Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) ten belope van 24 lesuren. De FBC verleent tevens aan Thomas More Hogeschool de erkenning als erkend opleidingscentrum door de FBC.

Praktische informatie

Locatie

Lesgevers

 • Sabine Coppens, erkend bemiddelaar, voorzitter Vlaamse Bemiddelingscommissie, coördinator Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten, jarenlange ervaring als leerkracht en leerlingbegeleider.
 • Kim Wezenbeek, erkend bemiddelaar, trainer verbindende communicatie (kandidaat-certificering), jarenlange ervaring in onderwijs als leraar, leerlingbegeleider en directeur. 

Doelgroep

 • Erkende bemiddelaars en mensen die met succes een basisopleiding bemiddeling hebben gevolgd. 

Praktisch

 • Type vorming | reeks van 3 opleidingsdagen en 1 terugkomdag
 • Data | do. 29 februari, do. 7 maart, do. 14 maart en terugkomdag do. 30 mei 2024
 • Uur | telkens van 09u00 tot 16u30
 • Groepsgrootte | min. 10 – max. 20 deelnemers  
 • Prijs | € 600 (incl. broodjeslunch)
 • Inschrijven | je kan online inschrijven tot do. 22 februari 2024

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Kies bij je aanvraag Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw (erkenningsnummer DV.O103535) als dienstverlener en thema ‘beroepsspecifieke competenties’.

 

Frigro Services KMO-Portefeuille

 


Inhoud aanbod Bemiddeling in Onderwijs

A | Inleiding

 1. Structuur van de onderwijscontext : plaats bemiddeling binnen beleid en organisatie
 • Hoe ziet het onderwijslandschap er uit?
 • Plaats van bemiddeling binnen het onderwijslandschap (Dept.onderwijs : Vlaamse bemiddelingscommissie - Koepels en visie op bemiddeling - Schoolbestuur : Intern/extern bemiddelaar) 
 • Aan de slag als bemiddelaar binnen het onderwijs (extern bemiddelaar)
 1. Preventiepiramide
 • Brede, maatschappelijke context
 • Bevordering van het algemeen leefklimaat (-> welke noden zijn er bij het team/de partijen?)
 • Algemene preventie (geformuleerd in concrete afspraken -> golden rules)
 • Specifieke preventie (wat kan me helpen en wie kan me helpen?)
 • Probleemaanpak (plaats van bemiddeling)

B | Bemiddelen binnen herstelgericht werken op school

 1. Hoe omgaan met conflicten ? (-> social discipline window)
 2. Herstelgericht werken (-> uitleg van dit heel breed gedragen concept)
 3. Bemiddelen binnen herstelgericht werken op school
 • Algemene preventie: Aan de slag met de proactieve cirkel / organisatie teamvergaderingen / feedbackcultuur (NVC) / gedeelde verantwoordelijkheid
 • Specifieke preventie: rol van vertrouwenspersoon / preventie-adviseur / directie / vakbond -> mandaat en bewaken van het proces/afspraken (belang van nazorg -> hoe kan de school dit vastzetten in hun DNA?)
 • Probleemaanpak: bemiddelen a.d.h.v. herstelgerichte vragen

C | Verloop van bemiddelen binnen onderwijscontext aan de hand van concrete cases en veel voorkomende conflicten binnen onderwijs 

 1. Intake : warme en koude conflicten / 3 ja’s  / rol van externe bemiddelaar
 2. Caucus : 3 ja’s -> eigen aandeel
 3. Stap 1 : feiten -> waarover gaat het?  Uitbreiding: inzoomen op veel voorkomende conflicten binnen onderwijs
 4. Stap 2 : gevoel en gedachten er rond -> En wat vertelt ons dat? Uitbreiding: gevoeligheden binnen teams/paradox van de leerkracht/vaste benoeming
 5. Stap 3 : Waar gaat het echt om?  Waarin wordt jij/de ander geraakt? Uitbreiding: waar lopen we binnen onderwijs vast?
 6. Stap 4 : Wat heb jij van de anderen nodig en zij van jou? Uitbreiding: eigen aandeel erkennen, verantwoordelijkheid opnemen
 7. Stap 5 : nazorg. Uitbreiding: valkuilen binnen onderwijsstructuur/-systeem

D | Hulplijn bij jargon in onderwijs

Datum en tijd

donderdag 29 februari 2024
09:00 ⇾ 16:30

donderdag 07 maart 2024
09:00 ⇾ 16:30

donderdag 14 maart 2024
09:00 ⇾ 16:30

donderdag 30 mei 2024
09:00 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: donderdag 22 februari 2024 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 15 februari 2024 (23:59)

Programma

Prijs

andere: 600,00 EUR

Medewerker Toegepaste Psychologie Thomas More: 0,00 EUR

Organisator

Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool

+3234324040

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

More Hogeschool Campus Sanderus

More Hogeschool Campus Sanderus

Campus Sanderus

+3234324040

pv.tp@thomasmore.be