Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Leren leren: hoe kan ik leerlingen doen leren?

16-12-2024
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

Wil je jouw leerlingen leren hoe ze moeten leren? Heb je het hen al 10 keer uitgelegd, maar doen ze het niet?

In deze navorming bekijken we leren leren 'anders'. Je maakt kennis met de leerstrategieën die je lln nodig hebben. En je leert hoe je hen kan 'doen' leren. Hoe je een vorm van controle kan krijgen op wat ze thuis doen.

Tijdens je lessen kan je de leerlingen aan het werk zetten. Maar hoe kan je hen thuis sturen in het leren? Is daar een optie? En zo ja, hoe doe je dat dan! Tijdens de eerste dag krijg je concrete tips om verschillende vakken te laten leren. De meest efficiënte studeermethodes voor de verschillende vakken komen aan bod. Daarnaast wordt er ingezet op het 'leren thuis'. Hoe kan je met een minimum aan extra werk voor jou als leerkracht toch je leerlingen hierin sturen?

Tijdens de vervolgsessie 'De kracht van kladpapier' kijken we hoe jij de leerlingen kan coachen in het toepassen van de meest efficiënte studiemethodes. Hoe krijg je leerlingen zo ver dat ze woordjes schrijven, wiskunde oefeningen hermaken, schematiseren...? We gaan ook hier praktisch aan de slag met kladpapier van eigen leerlingen. 

Tijdens deze navorming: 

  • bekijken we voor alle theoretische vakken hoe deze best geleerd worden
  • gaan we na hoe we onze leerlingen dit kunnen doen doen.
  • krijg je de wetenschappelijke theorieën hapklaar en onmiddellijk inzetbaar in de les.
  • wordt in de mate van het mogelijke gewerkt met cursusmateriaal dat meegebracht wordt door de deelnemers zelf. 
  • wordt gewerkt met authentiek kladpapier van leerlingen secundair onderwijs, zowel van de deelnemers als van de lesgeefster.

 

Doelgroep

leraren secundair onderwijs

leraren 3e graad lager onderwijs

Datum en tijd

maandag 16 december 2024
09:30 ⇾ 16:00

maandag 10 februari 2025
09:30 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: woensdag 11 december 2024 (09:30)
Annulatie mogelijk tot: vrijdag 29 november 2024 (09:30)

Programma

Docenten

Marleen Vankerckhoven

Marleen Vankerckhoven

leraar Nederlands secundair onderwijs en praktijklector Lerarenopleiding Thomas More

Meer

Prijs

Deelnemer: 230,00 EUR

Contactpersoon