Vormingscentrum Onderwijs Kempen

De literaire canon in de klas: Nieuwe werkvormen voor oude teksten

14-11-2024
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Terwijl de totstandkoming van een Vlaamse canon door historici met argusogen wordt gevolgd, is de Literaire Canon al aan een tweede editie toe. Maar dat betekent niet dat die lijst van “50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur” niet kritisch kan worden bekeken.

 

Na een korte introductie over de (ir)relevantie van een literaire canon worden er enkele concrete werkvormen gepresenteerd om met klassiekers uit de Nederlandstalige literatuur aan de slag te gaan tijdens lessen Nederlands. De klemtoon zal liggen op een actualisering van de oude teksten met daarbij ook voldoende activering van (diverse) leerlingen(groepen). Denk aan #vandenvosreynaerde op Twitter, mollen met Beatrijs, een Tinder date met Mariken van Nieumeghen of Pallieter, de Schild en Vrienden van Hendrik Conscience, op de koffie bij Max Havelaar, verdwalen in Het dwaallicht of proeven van Turks fruit.

 

Gedurende de vorming gaan we verder in op :

  • Een didactische en kritische kijk op de literaire canon
  • Interactieve, activerende en reflectieve werkvormen om aan de slag te gaan met teksten uit de literaire canon
  • Multiperspectieve koppeling tussen canonieke literatuur en actualiteit

 

Na een kritische reflectie over het (on)nut van de literaire canon werpen we een nieuw licht op klassiekers uit de Nederlandse letterkunde. Je verlaat deze workshop met nieuwe, inspirerende ideeën om met oude teksten aan de slag te gaan tijdens lessen Nederlands en je zal merken dat ook oude teksten nog actueel kunnen zijn, mits de juiste kadering en werkvormen. Je krijgt ook concrete, creatieve en activerende werkvormen aangereikt op basis van materiaal dat je online kunt vinden.

 

Docent

Roel Coesemans

Lerarenopleider Nederlands Thomas More met jarenlange ervaring als leraar Engels in het Sint-Gummaruscollege in Lier. Voorheen specialiseerde hij zich in sociolinguïstisch onderzoek naar journalistiek taalgebruik tijdens een doctoraat in de taalkunde.

Doelgroep

Leraren Nederlands eerste graad

Datum en tijd

donderdag 14 november 2024
13:30 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 12 november 2024 (13:30)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 31 oktober 2024 (13:30)

Programma

Prijs

Deelnemer: 60,00 EUR

Contactpersoon