Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren

21-09-2024
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Het efficiënt en effectief werken met kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen is niet altijd eenvoudig. Jarenlang werkten leerkrachten en therapeuten afzonderlijk aan één doel: het kind met leerbeperkingen helpen om zijn of haar leren weer vlot te trekken. Enerzijds werkten leerkrachten vooral efficiënt en direct aan de zichtbare (leer)problemen. En anderzijds waren er de psychomotorisch therapeuten (ergotherapeuten, kinesitherapeuten, gediplomeerde PMT'ers) die vanuit hun deskundigheid in de groot- en fijnmotorische-, ruimtelijk-visuele, visuomotorische, lateraliteits- en handschriftontwikkeling hun remediërende verdiensten hadden in het versterken van de basisvaardigheden en onderliggende ontwikkelingstekorten.

Deze jaarcursus combineert beide invalshoeken. Onder het motto: ‘Twee weten meer dan één!' is er een goed teamwerk ontstaan waarbij lesgevers uit verschillende disciplines hun efficiëntste zorgstrategieën voorstellen. Het al doende leren en remediëren zonder saaie werkblaadjes maar met heel veel materialen is het uitgangspunt van dit cursustraject. Het creëren van een krachtige, handelende leer- en remedieeromgeving staat daarbij centraal.

De cursus bestaat uit 15 intensieve lesdagen van 9u tot 16u waarop telkens één invalshoek behandeld wordt door een ervaren en zeer deskundig lesgever. Je ontvangt na het volgen van alle lesdagen en een gunstig advies vanuit permanente evaluatie, een certificaat van deelname. Deze permanente evaluaties gebeuren tijdens de lesdagen.

Lesdagen 

Lesdag 1 | Van probleemsignalering tot eindverslag en tevreden ouders! Het diagnostisch en remediërend proces. Je leert het systematische diagnostische proces kennen zodat je zelf met meer inzichten de oorzaken van moeilijkheden kan opsporen en aanpakken. | Intelligentie, aandacht en concentratie: inzichten en remediëring. Heb je ook wel eens een verslag onder handen gekregen van een intelligentie of aandachts- en concentratieonderzoek? Dan weet je dat er heel veel nieuwe termen op je afkomen. Maar wat betekenen ze? Wat kan jij leren uit een dergelijk onderzoek? En hoe leg je de link naar de remediëring of therapie waarmee je bezig bent? In deze sessie leer je er alles over.

Lesdag 2 | Bewegen als poort tot leren en leren omgaan met stress voor kinderen. Vanuit een ruime introductie in ‘Stresskids' (auteur: Wendy Peerlings, uitgeverij Lannoo) leren we je om het beste uit een kind te halen. Stress kan een kind dermate blokkeren dat het ruime leervermogen onder druk komt te staan. In deze lesdag verkennen we hoe we beweging als middel kunnen inzetten om het ontwikkelen kinderen te bevorderen.

Lesdag 3 | Ontwikkeling van de grote en fijne motoriek, lichaamsschema, evenwicht en coördinatie. De motorische ontwikkeling van kinderen beïnvloedt niet alleen hun sportprestaties, maar ook of ze sociaal mee kunnen spelen op de speelplaats, of ze vlot leren schrijven en hoe ze zich voelen in bewegingssituaties. In deze lesdag komen de praktische aspecten van de ontwikkeling van de grote motoriek, de fijne motoriek, evenwicht, coördinatie en lichaamsschema aan bod. We vragen in deze lesdag en in de opdrachten die je krijgt een actieve medewerking van alle deelnemers. Aan deze lesdag hangt ook een opdracht vast.

Lesdag 4 |Lateralisatie-ontwikkeling: de feiten en de fictie. In deze lesdag kijken we kritisch maar met een open blik naar wat de lateralisatie-ontwikkeling inhoudt. We staan stil bij wat lateralisatie is en hoe je de ontwikkeling ervan vanuit verschillende invalshoeken kan observeren en stimuleren. Lichaamsschema, de begrippen links en rechts, de lateralisatie-observatiedoos en richtingen in het leren schrijven van letters en in het leren tellen komen naast de links-rechtssturing in de motoriek, het evenwicht, coördinatietaken en de samenwerking tussen de linker- en rechterhand in de fijnmotorische ontwikkeling aan bod.

Lesdag 5 | Mediatie en cognitie: Hoe haal ik het beste uit een kind? Crème-de-la-crème van het mediërend leren Albert Janssens komt je op zijn geheel eigen stijl 'al ervarende' kennis laten maken met het gedachtegoed van Feuerstein. Je leert er de basisprincipes van mediatie, omgaan met moeilijk gedrag en krijgt een kennismaking met het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein (IVP). Een ongewoon sterke leerervaring... met principes, bridgings en het leren bevorderen van een actieve transfer!

Lesdag 6 | Schrijfproblemen in de handschriftontwikkeling efficiënt aanpakken. Op basis van bestaand en nieuw materiaal gaan we in op het didactische proces van het leren schrijven en de remediëring van schrijfmotorische problemen. Je leert hoe je een kind van een onleesbaar, krampachtig handschrift naar een motorisch makkelijk en leesbaar geschrift kan begeleiden.

Lesdag 7 | Motorische ontwikkeling in kaart brengen: testing en observatie Tijdens deze lesdag ga je aan de slag gaan met verschillende psychomotorische tests om de ontwikkeling van kinderen op verschillende domeinen te observeren. Of je vanuit onderwijs komt of vanuit kiné of ergo of een andere achtergrond, iedereen kan leren om kinderen motorisch te observeren en observaties te koppelen aan opgebouwde achtergrondkennis.

Lesdag 8 | Leerstoornissen: anders bekeken en al doende aanpakken. (deel 1 - taal) Iedereen kent wel de termen dyslexie, dysorthografie, maar wat betekent het voor een kind? Hoe herken je het verschil tussen een leermoeilijkheid, een leerprobleem en een leerstoornis? En hoe kan je er al doende mee aan de slag? Verschillende goede therapeutische invalshoeken en materialen passeren de revue.

Lesdag 9 | Ruimtelijke oriëntatie-ontwikkeling: inzichten en remediëring. De ontwikkeling van de ruimtelijk oriëntatie is sterk verbonden met het inzicht in wiskunde en dan vooral meetkunde. Van raamfiguren, tot blokkenbouwels, hoogteplannen, ruimtelijk redeneren en logicapuzzels. Het komt allemaal aan bod in een lesdag vol met praktische en zelf te maken remediëringsideeën. Deze lesdag wordt opgebouwd vanuit een workshopkarakter waarin je zelf heel veel gaat ontdekken en exploreren.

Lesdag 10 | Beweging als remediëringsmiddel: oefeningen, bewegingstussendoortjes en creatieve spelvormen gekoppeld aan de samenhang tussen de verschillende (psycho)-)motorische elementen. Via beweging kan je de ontwikkeling van kinderen sterk stimuleren en bijsturen. Met simpele materialen kan je heel uitdagende spelvormen ontwikkelen die kinderen maar al te graag willen uitproberen. Je ontvangt een rijk aanbod aan oefeningen, maar je gaat in deze werkwinkel ook zelf creatief aan de slag om spelvormen te bedenken in een speelse opbouw. We vragen in deze lesdag en in de opdrachten die je krijgt een actieve medewerking van alle deelnemers.

Lesdag 11 | Leerstoornissen: anders bekeken en al doende aanpakken. (deel 2 – rekenen) We gaan kijken naar kinderen met rekenproblemen. We vertrekken vanuit leerplannen, we gaan leerlijnen opstellen en kinderen al doende en handelende remediëren zonder werkblaadjes. Je leert een hele nieuwe, eigentijdse, efficiënte aanpak kennen (hands-on methode)

Lesdag 12 | Zelfwaardegevoel en zelfregulering als voorwaarde tot leren. Tijdens deze sessie leer je wat de begrippen zelfwaardegevoel, zelfsturing en zelfregulering inhouden en wat het belang van het werkgeheugen is. Maar vooral leer je hoe zelfregulering kan worden getraind | Executieve functies: inzichten en handvatten voor remediëring. We gaan er vaak vanuit dat kinderen vanzelf leren redeneren, plannen, organiseren, hun werkgeheugen vergroten en zichzelf leren concentreren. Niets is minder waar! In deze sessie leer je de executieve functies kennen, begrijpen, observeren en aanpakken. En dat alles laagdrempelig en in een eenvoudige taal.

Lesdag 13 | Ruimtelijk-visuele problemen "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!" opsporen en al doende aanpakken. Ruimtelijk-visuele problemen kan je met tests in kaart brengen. Maar hoe neem je deze tests af? Wat kan je allemaal observeren tijdens de afname? Wat leer je eruit? En vooral wat kan je er aan doen? Saskia laat je meekijken in haar zeer ervaren therapeutische keuken op dit vlak. Je leert er individueel en in groep remediëren.

Lesdag 14 | Visuomotoriek is meer dan kijken en doen. Visuomotoriek is het samenspel tussen kijken, redeneren en doen. In deze lesdag komt ook de fijnmotorische ontwikkeling aan bod. Een kind kan maar laten zien wat hij weet en kan door motoriek te gebruiken: van voordoen tot schrijven, tekenen, handelen... Motoriek, ogen en leren hangen nauw samen zoals je zelf zal ervaren in deze praktische lesdag. Hier vallen alle puzzelstukjes, van les 1 tot nu samen!

Lesdag 15 | Zelf remediërende materialen maken: "al spelend leren" een workshop. Deze lesdag word je overrompeld door het grote aanbod aan zelf te maken leer- en remediëringsmaterialen. We leren je zelfcorrigerende oefeningen te maken en met eenvoudige materialen schitterende oefeningen en spellen te bouwen. Bij deze workshop hoort een verwerkingsopdracht waarin je zelf aan de slag kan gaan met wat je geleerd hebt.

Iedere deelnemer brengt verplicht minstens 5 verschillende (fijnmotorische) materialen in een grote hoeveelheid mee. We gaan materialen maken en uitwisselen. Enkele voorbeelden: steentjes, blokjes, kraaltjes, dopjes, tandenstokers, touwtjes, vouwblaadjes, knikkers, wasspelden, paperclips …

 

Praktisch

Doelgroep

Leraren basisonderwijs en secundair onderwijs 1ste graad, kinderkinesitherapeuten, psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders, ondersteuners en CLB-medewerkers. Deze cursus staat open voor al wie interesse heeft en werkzaam is op dit terrein.

Begeleiding

 • Wendy Peerlings | psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs, auteur en deskundige op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen)
 • Saskia Loenders | psychomotorisch therapeut, kinderkinesitherapeut
 • Albert Janssens | leraar (buitengewoon) lager onderwijs, praktijklector lerarenopleiding, trainer in mediërend leren
 • Cathy Crabbe | master Lichamelijke Opvoeding (fitness en gezondheid), docent Motorische basisvorming aan de lerarenopleiding
 • Marjan Wouters | leerondersteuner
 • Sofie Wyns | psycholoog
 • Lindsay Mattheys | logopedist
 • Lies Ledegen | integratieve kindertherapeut

 

Data zaterdagen telkens van 9u tot 16u

 • zaterdag 21 september 2024
 • zaterdag 5 oktober 2024 
 • zaterdag 19 oktober 2024
 • zaterdag 16 november 2024
 • zaterdag 30 november 2024
 • zaterdag 14 december 2024
 • zaterdag 11 januari 2025
 • zaterdag 25 januari 2025
 • zaterdag 8 februari 2025
 • zaterdag 22 februari 2025
 • zaterdag 15 maart 2025 
 • zaterdag 29 maart 2025 
 • zaterdag 26 april 2025
 • zaterdag 17 mei 2025 
 • zaterdag 14 juni 2025

Datum en tijd

zaterdag 21 september 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 05 oktober 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 19 oktober 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 16 november 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 30 november 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 14 december 2024
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 11 januari 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 25 januari 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 08 februari 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 22 februari 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 15 maart 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 29 maart 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 26 april 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 17 mei 2025
09:00 ⇾ 16:00

zaterdag 14 juni 2025
09:00 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: donderdag 19 september 2024 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: vrijdag 06 september 2024 (23:59)

Programma

Prijs

Deelnemer: 1750,00 EUR

Student Thomas More: 1750,00 EURPrijs opmerkingen

Broodjeslunch is inbegrepen.

Contactpersoon