Vormingscentrum Toegepaste Psychologie

Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie

09-11-2023
Campus Sanderus - Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Als professional (HR-professionals, opvoeders, maatschappelijk werkers, zorg coördinatoren, CLB-medewerkers, 1ste lijnshulpverleners, loopbaanbegeleiders …) krijgt men rechtstreeks of zijdelings te maken met het thema perfectionisme aangezien het één van de factoren is die een rol speelt in het welbevinden (op het werk en algemeen) en het een risicofactor kan zijn voor stress-of burnoutklachten.

Daarnaast is het ook een belangrijke factor in terugvalpreventie. Verder heeft het ook rechtstreeks impact op het professioneel functioneren en presteren alsook op het interpersoonlijk functioneren. Tot slot kan het een onderdeel zijn van de bedrijfscultuur waarbij het ook weer zowel een positieve als een minder effectieve impact kan hebben binnen een organisatie.

Ons aanbod voor professionals laat je de keuze om enkel de sensibilisatiesessie te volgen of deze ook aan te vullen met een halve dag workshop.

Hieronder volgt de informatie over de sensibilisatiesessie.

Wil je je graag inschrijven voor de workshop, kies je best de vorming ‘Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie met verdiepende workshop’.

Tijdens de sensibilisatiesessie beantwoorden we 3 vragen:

Wat is het?

Perfectionisme is nog steeds een relatief onduidelijk gedefinieerd construct; er is geen eensgezindheid over de definitie ervan, het (mal)adaptieve karakter ervan, er bestaan verschillende verklaringsmodellen alsook aanknopingspunten naar aanpak. We bekijken verschillende conceptualisaties om zo een kader te hebben dat helpt om de verschillende uitingsvormen en dimensies (prestatiegericht, sociaalgericht en controlegericht perfectionisme) te herkennen alsook de implicaties ervan voor de praktijk.

Hoe komt men eraan? 

We kijken naar oorzaken maar vooral naar de in standhoudende factoren.

Geraakt men er weer van af en hoe?

Welke zijn de aanknopingspunten naar aanpak voor iemand met perfectionisme. En, hoe kan men als 1ste lijnswerker mensen met perfectionisme helpen zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten en hoe kan men daarin ondersteunen. Wat voor de leidinggevende en de organisatie? We geven enkele eerste inzichten die in de vervolgmodule van een halve dag verder uitgediept worden.

Praktische informatie

Spreker

Erna Claes, PhD, psycholoog, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen. Mede-zaakvoerder van Fenrir Consult en sinds 2018 van het Centrum voor Perfectionisme. Zij heeft zich als expert – trainer gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met welbevinden – mentale gezondheid. In het ontwerp van haar sessies combineert ze haar wetenschappelijke achtergrond met meer dan 25 jaar praktijkervaring in diverse sectoren en voor diverse doelgroepen. Wetenschappelijke inzichten worden steeds vertaald naar praktisch bruikbare inzichten, tips en technieken.

Doelgroep

  • Alle geïnteresseerden.

Praktisch

  • Type vorming | sensibilisatiesessie
  • Datum | do. 9 november 2023
  • Uur | 10u00 - 12u00
  • Groepsgrootte | min. 12 - max. 150
  • Prijs | € 60
  • Inschrijven | Je kan online inschrijven tot do. 2 november 2023.

 

Datum en tijd

donderdag 09 november 2023
10:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: donderdag 02 november 2023 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 26 oktober 2023 (23:59)

Programma

Prijs

andere: 60,00 EUR

Medewerker Toegepaste Psychologie Thomas More: 0,00 EUR

Organisator

Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Stieven Rottier

Stieven Rottier

+3234321932

stieven.rottier@thomasmore.be
More Hogeschool Campus Sanderus

More Hogeschool Campus Sanderus

Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be