Vormingscentrum Ergotherapie

Handvoorkeur en lateralisatie

06-06-2024
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

De term ‘lateralisatie’ wordt vrij vaak gebruikt in Vlaanderen, maar wat betekent deze term nu?

 

In het eerste deel van deze studiedag (voormiddag) gaan we na wat we nu wel en wat we nu juist niet weten vanuit de wetenschap over lateralisatie. We starten met een beschrijving van de term om al snel over te gaan naar de neuroplasticiteit van de hersenen. We bespreken uitgebreid één van de belangrijkste kenmerken van lateralisatie op gedragsniveau, nl. de handvoorkeur. Hoe ontwikkelt handvoorkeur zich bij het kind? Wat is het belang van handvoorkeur? We gaan ook wat dieper in op de richtingsproblemen die veel kinderen vertonen. Samen met de deelnemers kijken we of inzichten uit de literatuur kunnen bijdragen tot een antwoord op deze vragen.

 

Het tweede deel van deze studiedag (namiddag)  is een praktijkgericht luik, waarbij we in 2 groepen werken, nl één groep met therapeuten/hulpverleners die individueel met kinderen werken en één groep met leerkrachten en ondersteuners die met groepen of klassen werken. In de groep ‘therapeuten’ wordt vertrokken vanuit het ICF-kader om op die manier te kijken naar functiestoornissen en problemen op het vlak van activiteiten en participatie. Er wordt heel wat ruimte voorzien voor de deelnemers om mee te brainstormen en na te denken over de problemen die te maken hebben met lateralisatie. In de groep ‘leerkrachten en ondersteuners’ worden enkele programma’s en spelmaterialen besproken om de motoriek (zowel grove als fijne als schrijfmotoriek) en het ruimtelijk inzicht te stimuleren in de klas of in kleine groepen. Deze materialen kunnen bekeken en ook uitgeprobeerd worden.

 

We eindigen met opnieuw een plenair gedeelte waarbij we bespreken waarmee en hoe we concreet aan de slag kunnen in onze eigen werksetting.

 

Verloop van de vorming

 

Voormiddag: plenair door Marieke Coussens

 

Namiddag: de deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen:

1. Leerkrachten en ondersteuners die met klassen of groepen werken (30p) met Griet Dewitte

2. Therapeuten die met individuele kinderen werken (max 30p) met Nathalie Vanassche

 

Laatste half uur: plenair

 

Doelgroep

 

Ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychomotorisch therapeuten, ondersteuners, leerkrachten, zorgcoördinatoren, …

 

Lesgevers

 

Marieke Coussens

Griet Dewitte

Nathalie Vanassche

 

Kostprijs

 

140 euro

 

Uur

 

9u30 – 16u30

Doelgroep

Ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychomotorisch therapeuten, ondersteuners, leerkrachten, zorgcoördinatoren, …

Datum en tijd

donderdag 06 juni 2024 (09:00) ⇾ maandag 09 december 2024 (16:30)

Einde inschrijvingen: maandag 02 december 2024 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: maandag 02 december 2024 (23:59)

Programma

Prijs opmerkingen

 €140

Contactpersoon