Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Start to Teach: secundair onderwijs

13-11-2023
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

Sta je net voor de klas in het secundair onderwijs? Proef je al van het lerarenberoep maar heb je nog geen lerarendiploma? Zit je met vragen rond het lesgeven? Dan is deze GRATIS cursus zeker iets voor jou.

Deze cursus stelt het leren van elkaar centraal en kan ook een opstap naar de lerarenopleiding betekenen. (zie info examencontract)

Start to Teach is een begeleidingstraject georganiseerd door de lerarenopleidingen van Thomas More in Geel en Vorselaar.

Opbouw en aanpak

In het online info- en netwerkmoment maak je kennis met de andere deelnemers en beluisteren we elkaars eerste ervaringen. We staan stil bij jouw noden. Zo kunnen we gericht het programma van de tweedaagse vorming verder afstemmen op de noden van alle deelnemers. 

In dag 1 van de tweedaagse vorming komen kenmerken van een goede les aan bod:

 • We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen. 
 • Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we verbanden tussen de verschillende elementen om tot een goede lesopbouw en -uitvoering te komen. 
 • We kijken samen naar lessen die je al hebt uitgewerkt en de vragen die je daarbij hebt, zodat het direct bruikbaar is voor de eigen klaspraktijk. Breng zeker je leerplan mee voor een vak/vakken naar keuze. 

 

In dag 2 plaatsen we het thema klasmanagement centraal.

 • We staan stil bij je eigen motiverende lesgeefstijl en bekijken je aanpak rond stopgedrag. 
 • Ook het item ‘straffen en belonen’ passeert hierbij de revue. 
 • We focussen eveneens op het preventieve luik van klasmanagement. 
 • We nodigen je uit om gedurende de ganse dag ook na te denken over je eigen pedagogisch handelen. 
 • We vragen je om vooraf aan deze dag ook neer te schrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.

 

Tijdens twee terugkomsessies:

 • gaan we concreet aan de slag met jouw vragen en reflecteren we over concrete casussen; 
 • inspireren we elkaar en delen tips en adviezen;
 • zetten we jouw sterke punten nog kracht bij;
 • verbeteren we jouw werkpunten door met elkaar van gedachten te wisselen en deze informatie theoretisch te kaderen.

 

Zo zetten we tijdens deze intervisiemomenten in op verdere professionalisering. 

 

Als je kiest voor een examencontract waarbij je de leerinhouden zelfstandig verwerft en examen aflegt, als opstap naar de lerarenopleiding, neem dan contact op met caroline.liekens@thomasmore.be 

Je kan ervoor kiezen om enkel dag 1 'Kenmerken van een goede les' te volgen (klik hier) of enkel dag 2 'Klasmanagement' (klik hier).

Doelgroep

leraren secundair onderwijs zonder lerarendiploma

Opmerkingen

Dit begeleidingstraject kan gratis gevolgd worden.

Datum en tijd

maandag 13 november 2023
16:00 ⇾ 18:00

dinsdag 21 november 2023
09:00 ⇾ 15:30

vrijdag 08 december 2023
09:00 ⇾ 15:30

donderdag 18 januari 2024
16:00 ⇾ 18:00

woensdag 28 februari 2024
16:00 ⇾ 18:00

Einde inschrijvingen: zaterdag 11 november 2023 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 14 februari 2024 (13:00)

Programma

Docenten

Tine Luyckx

Tine Luyckx

docent Frans Lerarenopleiding Thomas More

Meer
Inge Peeters

Inge Peeters

pedagoog en docent Lerarenopleiding Thomas More

Meer

Prijs

Deelnemer Donche: 0,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be