Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school

05-10-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Steeds meer scholen krijgen te maken met kinderen die probleemgedrag stellen. Ze zoeken antwoorden om hiermee beter te kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen moeilijk gedrag stellen omdat ze het moeilijk hebben. Probleemgedrag kan worden aangepakt op twee manieren: preventief en curatief. We nemen onze eigen school/klas onder de loep en leren wat we preventief kunnen verbeteren. We denken ook na over mogelijkheden tot het aanpakken van probleemgedrag.

Tijdens deze interactieve nascholing verwerf je inzichten over: 

  • Waarom kinderen moeilijk gedrag stellen. Gaat het echt om probleemgedrag of eerder om ‘onaangepast schoolgedrag’?
  • De vijf pijlers van G. Patterson. Zij zijn de handvatten die leiden naar een preventieve aanpak en zorgen voor duidelijkheid en warmte in de omgang met kinderen.
  • Wat te doen als kinderen, ondanks een preventieve aanpak, toch probleemgedrag blijven stellen, vaak in de vorm van agressie.

 

Het doel van de nascholing is de deelnemers concreet bruikbaar materiaal aan te reiken om een schoolanalyse te kunnen maken m.b.t. de wijze waarop de school preventief omgaat met kinderen die moeilijk gedrag stellen.

Doelgroep

leraren basis en buitengewoon onderwijs

Locatie opmerkingen

Er is parkeergelegenheid aan sportcentrum De Dreef en aan de openbare bibliotheek van Vorselaar.

Datum en tijd

donderdag 05 oktober 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: dinsdag 03 oktober 2023 (09:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 21 september 2023 (09:00)

Programma

Docenten

Albert Janssens

Albert Janssens

onderwijzer met praktijkervaring in het basisonderwijs, in type 3 in Buso OV3 en als lerarenopleider | trainer in mediërend leren

Meer

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be