Vormingscentrum Toegepaste Psychologie

Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie met verdiepende workshop

09-11-2023
Campus Sanderus - Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie met verdiepende workshop

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Als professional (HR-professionals, opvoeders, maatschappelijk werkers, zorg coördinatoren, CLB-medewerkers, 1ste lijnshulpverleners, loopbaanbegeleiders … ) krijgt men rechtstreeks of zijdelings te maken met het thema perfectionisme aangezien het één van de factoren is die een rol speelt in het welbevinden (op het werk en algemeen) en het een risicofactor kan zijn voor stress-of burnoutklachten.

Daarnaast is het ook een belangrijke factor in terugvalpreventie. Verder heeft het ook rechtstreeks impact op het professioneel functioneren en presteren alsook op het interpersoonlijk functioneren. Tot slot kan het een onderdeel zijn van de bedrijfscultuur waarbij het ook weer zowel een positieve als een minder effectieve impact kan hebben binnen een organisatie.

Ons aanbod voor professionals laat je de keuze om enkel de sensibilisatiesessie te volgen of deze ook aan te vullen met een halve dag workshop.

Hieronder volgt de informatie over de sensibilisatiesessie met de aansluitende verdiepende workshop.

Wil je je graag enkel inschrijven voor de sensibilisatiesessie, kies je best de vorming ‘Geboeid door perfectionisme | sensibilisatiesessie’.

Van 10u00 tot 12u00 gaan we tijdens de sensibilisatiesessie in op 3 vragen:

Wat is het?

Perfectionisme is nog steeds een relatief onduidelijk gedefinieerd construct; er is geen eensgezindheid over de definitie ervan, het (mal)adaptieve karakter ervan, er bestaan verschillende verklaringsmodellen alsook aanknopingspunten naar aanpak. We bekijken verschillende conceptualisaties om zo een kader te hebben dat helpt om de verschillende uitingsvormen en dimensies (prestatiegericht, sociaalgericht en controlegericht perfectionisme) te herkennen alsook de implicaties ervan voor de praktijk.

Hoe komt men eraan?

We kijken naar oorzaken maar vooral naar de in standhoudende factoren.

Geraakt men er weer van af en hoe?

Welke zijn de aanknopingspunten naar aanpak voor iemand met perfectionisme. En, hoe kan men als 1ste lijnwerker mensen met perfectionisme helpen zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten en hoe kan men daarin ondersteunen. Wat voor de leidinggevende en de organisatie? We geven enkele eerste inzichten die in de vervolgmodule van een halve dag verder uitgediept worden.

In de namiddag neem je van 13u00 tot 17u00 deel aan de verdiepende workshop. Hier gaan we verder in op wat men als eerstelijnsmedewerker kan betekenen rond dit thema, (rekening houdend met het feit dat dit context gebonden zal zijn en verschillend voor verschillende deelnemers).

We inventariseren vooraf vragen en leerwensen van deelnemers om tijdens deze workshop zoveel mogelijk op maat te kunnen werken.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Perfectionisme in je praktijk?  Aanpak - methodieken? Wat werkt – wat niet? Waar loop je tegenaan; valkuilen en aandachtspunten?
 • Mensen helpen met patroonherkenning – inschatting problematisch of niet?
 • Psycho-educatie over perfectionisme
 • Mensen helpen met reflectie op kunnen/willen/moeten veranderen?
 • Motivationeel werken – van “probleem” naar veranderwens & -richting
 • Aanpak van perfectionisme: (1) Werken aan energiehantering, breinvriendelijk leven en werken, bevorderen van veerkracht en bevlogenheid (2) Cognitief gedragsmatige aanpak (miv ACT – MBCT): wat houdt dat in? (3) Wat kan je zelf – wanneer doorverwijzen?

Praktische informatie

Spreker

Erna Claes, PhD, psycholoog, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen. Mede-zaakvoerder van Fenrir Consult en sinds 2018 van het Centrum voor Perfectionisme. Zij heeft zich als expert – trainer gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met welbevinden – mentale gezondheid. In het ontwerp van haar sessies combineert ze haar wetenschappelijke achtergrond met meer dan 25 jaar praktijkervaring in diverse sectoren en voor diverse doelgroepen. Wetenschappelijke inzichten worden steeds vertaald naar praktisch bruikbare inzichten, tips en technieken.

Doelgroep

 • Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden, zoals HR-professionals, opvoeders, maatschappelijk werkers, zorg coördinatoren, CLB-medewerkers, 1ste lijn hulpverleners, loopbaanbegeleiders …

Praktisch

 • Type vorming | sensibilisatiesessie met verdiepende workshop
 • Datum | do. 9 november 2023
 • Uur | 10u00 - 17u00
 • Groepsgrootte | min. 8 - max. 15
 • Prijs | € 150
 • Inschrijven | Je kan online inschrijven tot do. 2 november 2023.

 

Datum en tijd

donderdag 09 november 2023
10:00 ⇾ 17:00

Einde inschrijvingen: donderdag 02 november 2023 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 26 oktober 2023 (23:59)

Programma

Prijs

andere: 150,00 EUR

Medewerker Toegepaste Psychologie Thomas More: 0,00 EUR

Organisator

Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Stieven Rottier

Stieven Rottier

+3234324040

stieven.rottier@thomasmore.be
More Hogeschool Campus Sanderus

More Hogeschool Campus Sanderus

Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be