Onderwijs en Leren

Waarom zullen lezen en tellen de wereld redden?

02-10-2024

Het Vlaamse onderwijs krijgt het in de media hard te verduren. Het zou een discriminatiemachine zijn die sociale ongelijkheid  bestendigt. Maar is dat wel zo? Zijn er gelijke kansen in ons onderwijs? En wat betekent dat, ‘gelijke kansen’? Impliceert dat ook ‘gelijke uitkomsten’? Welke verwachtingen mogen we aan leerlingen stellen, en hoe zit het met het de motivatie op school? En hoe zit het met cognitieve vaardigheden? Kunnen onze kinderen goed lezen en rekenen? Hoe functioneren we in vergelijking met onze buurlanden, en gaan we inderdaad achteruit? Welk effect had Corona? Is dat een tijdelijke tegenslag, of leidt dat tot blijvende gevolgen. Zijn we te snel tevreden en wat is nu die zesjescultuur? In de lezing licht Wouter Duyck de staat van ons Vlaamse onderwijs toe, en situeert het binnen internationaal perspectief. Er wordt ingegaan op oorzaken van de huidige malaise, en op de politieke gebeurtenissen daaromtrent. Er worden tevens beleidsopties voor een beter onderwijs bediscussieerd.

 

Spreker: Wouter Duyck

Wouter Duyck is als hoogleraar cognitieve psychologie verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij tevens voorzitter was van de opleiding psychologie (> 3000 studenten) van 2009 tot 2020. Hij werkte voordien als aspirant en post-doctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, en was gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn doctoraat ontving hij de driejaarlijkse Prix de Psychologie voor het beste doctoraatsproefschrift in de psychologische wetenschappen, uitgereikt door de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts. Hij superviseerde 13 doctoraten als (co-)promotor en publiceerde 125 artikels in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn het brein, het geheugen, meertaligheid, cognitieve ontwikkeling, taalverwerving, dyslexie, en andere. Hij presenteerde zijn onderzoek in een dertigtal landen. Hij ontwikkelt oriënteringsproeven (SIMON, Columbus) voor het hoger onderwijs, onder meer in opdracht van de Vlaamse Regering, en is actief in het Vlaamse onderwijsdebat. Sedert 2020 is hij vice-voorzitter van NVAO in Den Haag, de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie die toeziet op de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Hij schreef recent het boek “Mijn kind, slim kind”, waarin hij zijn visie op onderwijs toegankelijk uiteenzet voor ouders en leraren.

Doelgroep

algemeen

Opmerkingen

online

Datum en tijd

woensdag 02 oktober 2024
14:30 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: woensdag 02 oktober 2024 (12:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 01 oktober 2024 (23:59)

Prijs

Deelnemer: 15,00 EUR

Personeel Thomas More: 0,00 EUR

Student Thomas More: 0,00 EUR

Organisator

Expertisecentrum Onderwijs en Leren

Expertisecentrum Onderwijs en Leren

excel@thomasmore.be

Contactpersoon