Vormingscentrum Onderwijs Kempen

De basis van een vlotte overstap: zelfregulering!

06-02-2025
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Dank zij steeds dieper inzicht in de werking van het brein weten we dat we veel meer nodig hebben dan een goed ontwikkeld denkvermogen om het schoolse leren vlot te laten verlopen.

 

Wanneer we ons oor te luisteren leggen bij leerkrachten uit de basisschool, dan zijn de meest genoemde klachten over kinderen hun gebrek aan concentratie, taakgerichtheid en zelfstandigheid. Dat is opmerkelijk, temeer omdat de moderne programma’s er steeds meer van uitgaan dat goed onderwijs steunt op autonomie, sociale verbondenheid en competentie. Het belang van een goede basis-leerhouding wordt hiermee onderstreept. Deze is zeker zo belangrijk als voldoende kennis verwerven om een vlotte overstap te bekomen.

 

Als we in de literatuur op zoek gaan naar wat er dan precies fout loopt, dan komen we o.a. uit bij het thema ‘zelfregulering, als een belangrijke factor van schoolrijpheid en van schoolsucces. Een goede zelfregulering veronderstelt een aantal verworven vaardigheden, zonder dewelke het leren moeilijk lukt. De belangrijkste die we terug vinden in de literatuur zijn: werkgeheugen activeren, inhibitiecontrole, flexibiliteit en emotieregulatie.

 

De gevoelige leeftijd om de basis voor deze vaardigheden te leggen, ligt tussen 4 en 8 jaar. Steeds meer zien we echter dat ook oudere kinderen nog extra training nodig hebben. Want dat is het goede nieuws: zelfregulering kun je trainen!

 

Tijdens deze vorming leren de deelnemers wat zelfregulering is, wat het belang ervan is, welke de risicogroepen zijn, maar vooral hoe zelfregulering kan worden getraind. Zelf oefenen is de basis van waaruit de theorie duidelijk wordt gemaakt.

 

Docent

Albert Janssens

Onderwijzer met praktijkervaring in het basisonderwijs, in type 3, in het Buso OV3 en in de lerarenopleiding.

 

Doelgroep

Leraren kleuter- (vanaf 4jaar) en lager onderwijs 1ste graad, zorgbegeleiders en directeuren

Datum en tijd

donderdag 06 februari 2025 (09:00) ⇾ zaterdag 29 maart 2025 (15:30)

Einde inschrijvingen: dinsdag 04 februari 2025 (09:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 23 januari 2025 (09:00)

Programma

Prijs

Deelnemer: 115,00 EUR

Contactpersoon