Vormingscentrum Logopedie en Audiologie

Evenwicht in balans

27-02-2025
Campus Sint-Andries - Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen

Evenwicht in balans biedt een diepgaande verkenning van het evenwichtssysteem, met focus op zowel kinderen als volwassenen. De cursus zal gegeven worden door verschillende nationaal gerenommeerde artsen en audiologen die zowel betrokken zijn bij het klinisch onderzoek en revalidatie als bij wetenschappelijk onderzoek van het evenwichtssysteem. Je verdiept je dus enerzijds in theoretische en wetenschappelijke inzichten, en anderzijds krijg je ook praktische handvatten en tools binnen de vestibulaire zorg.

Na deze cursus (1) kan je de verschillende vormen van duizeligheid via anamnese en onderzoek onderscheiden, (2) heb je inzicht in de vestibulaire testbatterij voor kinderen, met aandacht voor specifieke technieken die voor kinderen van toepassing zijn, (3) ben je in staat om een eerste oefenprogramma op te stellen in het kader van vestibulaire revalidatie, (4) kan je klinisch en kritisch redeneren bij kinderen en volwassenen met duizeligheidsklachten en evenwichtsstoornissen.

Programma

Dag 1 - Vestibulaire diagnostiek en revalidatie bij volwassenen | do. 27 februari 2025

08:30 - 09:00: Ontvangst met koffie

09:00 - 09:05: Introductie
Korte introductie van het programma.

09:05 - 10:00: Anatomie en fysiologie van het evenwichtssysteem
Tijdens deze studiedag staat de klacht “duizeligheid” centraal. In de inleiding wordt ingegaan op de onderliggende mechanismen voor de klacht duizeligheid; o.a. verdiepende anatomie, neurologie en fysiologie van de bij duizeligheid relevante structuren en systemen.  

10:00 - 10:45: Multidisciplinair samenwerking en innovaties in de vestibulaire zorg, evidence-based practice
Binnen dit onderdeel zullen recente onderzoeken en richtlijnen met betrekking tot evenwicht worden besproken, waardoor deelnemers de mogelijkheid krijgen om op de hoogte te blijven van de meest actuele wetenschappelijke kennis op dit gebied. Verder zal de focus liggen op het belang van een interdisciplinaire samenwerking bij de diagnose van duizeligheid en evenwichtgerelateerde klachten.

10:45 - 11:15: Pauze

11:15 - 12:30: Evenwichtsstoornissen bij volwassenen: overzicht en klinische beoordeling
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de diagnose van vestibulaire klachten, waarbij een overzicht wordt gegeven met aandacht voor differentiaaldiagnostiek en verschillende diagnostische benaderingen en hulpmiddelen/tools bij het stellen van een diagnose.   

12:30 - 14:00: Lunch

14:00 - 15:00: Vestibulaire revalidatie bij volwassenen
Tijdens het onderdeel revalidatie wordt de impact van evenwichtsstoornissen op het dagelijks leven en functioneren belicht, waarbij de mogelijkheden van vestibulaire revalidatie vanuit zowel de NKO-  als fysiotherapeutische praktijk, evenals de wetenschap worden belicht.  

15:00 - 16:15: Casuïstiek en praktijkvoorbeelden bij volwassenen
Tot slot is er ruimte voor casuïstiek, discussie en evaluatie, waarbij de sprekers eigen casussen aanbrengen, en waarbij er ruimte is voor eigen inbreng van casussen uit de praktijk.  

16:15: Afsluit  

 

Dag 2 - Pediatrische vestibulaire testen en revalidatie | do. 13 maart 2025

08:30 - 09:00: Ontvangst met koffie

09:00 - 09:05: Introductie
Korte introductie van het programma.

09:05 - 10:00: Ontwikkeling van het vestibulaire systeem bij kinderen
Tijdens de inleiding komt de fysiologische ontwikkeling van het vestibulaire systeem bij kinderen aan bod. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met gehoorverlies een verhoogd risico hebben op een probleem met het evenwichtsorgaan, waardoor een vroegtijdige diagnose van een vestibulair probleem en een adequate doorverwijzing voor uitgebreid evenwichts- en motorisch onderzoek cruciaal is in kader van een doelgerichte revalidatie. Een eerste screeningsprotocol werd hiervoor ontwikkeld in België en staat momenteel gekend als het VIS Flanders project.

10:00 - 10:45: De rol van het vestibulair systeem bij de ontwikkeling en cognitieve prestaties bij kinderen  
Binnen dit onderdeel zullen recente onderzoeken en richtlijnen met betrekking tot evenwicht bij kinderen worden besproken, waarbij onder andere aandacht zal gegeven worden aan de recente inzichten rond de rol van het evenwichtsorgaan bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis, en de invloed van evenwichtsstoornissen op de cognitieve prestaties.

10:45 - 11:15: Pauze

11:15 - 12:30: Pediatrische vestibulaire testbatterij
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de evaluatie van het evenwichtsorgaan bij kinderen, waarbij een overzicht wordt gegeven van de verschillende diagnostische benaderingen en hulpmiddelen/tools met belangrijke aandachtspunten voor onderzoek bij kinderen.   

12:30 - 14:00: Lunch

14:00 - 15:00: Vestibulaire revalidatie bij kinderen
De recente invoering van een evenwichtsscreening bij slechthorende baby’s heeft als doel evenwichtsproblemen vroegtijdig op te sporen om de impact van deze problemen op de verdere (motorische) ontwikkeling te beperken. Wanneer de diagnose van een evenwichtsprobleem bij een kind wordt gesteld, vergt dit verder een aangepaste  therapie. Hierbij is vestibulaire revalidatie een mogelijk onderdeel, en meer bepaald blikstabilisatietraining. In dit onderdeel worden de belangrijkste concepten met betrekking tot deze revalidatie bij kinderen verder toegelicht.

15:00 - 16:15: Casuïstiek en praktijkvoorbeelden bij kinderen
Tot slot is er ruimte voor casuïstiek, discussie en evaluatie, waarbij de sprekers eigen casussen aanbrengen, en waarbij er ruimte is voor eigen inbreng van casussen uit de praktijk.

16:15: Afsluit

Sprekers

Experten in het vakgebied

 

Doelgroep

Audiologen

 

Praktische informatie

Maximale groepsgrootte: 30

 

Datum en tijd

donderdag 27 februari 2025
09:00 ⇾ 16:30

donderdag 13 maart 2025
09:00 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: donderdag 20 februari 2025 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 13 februari 2025 (23:59)

Programma

Lesdag 1
Lesdag 2

Prijs

audioloog: 360,00 EUR

Organisator

Vormingscentrum  Logopedie en Audiologie

Vormingscentrum Logopedie en Audiologie

vc.logopedieaudiologie@thomasmore.be

Contactpersoon

Greet Goethals

Greet Goethals

03/432.40.40

vc.logopedieaudiologie@thomasmore.be