Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Krachtige leeromgeving: leerbereidheid, activerende werkvormen, binnenklasdifferentiatie

20-02-2024
Campus Turnhout - Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

Deze vorming omvat drie sessies waarin volgende thema’s aan bod komen. 
Sessie 1: Motivatie: hoe wakker ik de leerbereidheid van mijn leerlingen aan? We staan stil bij je eigen motiverende lesgeefstijl en gaan dieper in op de zelfdeterminatietheorie. 
In sessie 2 zoomen we via de jigsawmethode in op een variatie aan didactische werkvormen. De drie expertgroepen zijn: Flipping the classroom - Instructies - Met games kan je ook leren. Daarna wordt er in de basisgroepen teruggekoppeld. 
In sessie 3 staan vormen van binnenklasdifferentiatie centraal. Differentiatie op het vlak van leerdoelen/evaluatie, begeleiding en keuzes/interesses komen aan bod.  

In deze interactieve vorming leer je al doende :  

  • een motiverende lesgeefstijl in de eigen onderwijspraktijk toe te passen. 
  • lessen ontwerpen aan de hand van actieve didactische werkvormen.     
  • lessen ontwerpen met het oog op binnenklasdifferentiatie.     

 

Je schrijft in voor de hele reeks, of -afhankelijk van je interesse/noden- voor één of twee namiddag(n).

 

Inge Peeters houdt zich vooral bezig met de pedagogisch-didactische vorming; algemene didactiek, klasmanagement en differentiatie als grondhouding. Ze verzorgt navormingen op maat van secundaire scholen en begeleidt zowel directies als leraren met telkens het leerproces van de leerling als centraal aandachtspunt.

Datum en tijd

dinsdag 20 februari 2024
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 05 maart 2024
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 19 maart 2024
18:30 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: zondag 18 februari 2024 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 06 februari 2024 (23:59)

Programma

18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30

Prijs

Deelnemer Donche: 150,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be