Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Goed klasmanagement?!

07-02-2024
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

Wat de methodieken betreft, geven we de voorkeur aan het actief leren van elkaar. De eigen ervaringen van de leraren krijgen een centrale plaats. Aan de hand van beeldfragmenten uit de klaspraktijk (langspeelfilms, TV-series, Klasse TV, ...) nodigen we collega's uit om na te denken over hun eigen pedagogisch handelen. We staan ook stil bij wat leraren als een succes ervaren op het vlak van klasmanagement. We nemen hun visie op opvoeden mee gedurende de sessie. De leraren reflecteren kritisch, gaan aan de slag met aangereikte kaders en staan open voor feedback van collega's. We willen ook dat de leraren vooraf aan onze sessie een huiswerkje maken. Ze mogen het resultaat mee naar de sessie brengen. Het is de bedoeling dat ze kort omschrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.

De deelnemers kijken kritisch naar hun eigen en elkaars handelen vanuit een curatieve en preventieve aanpak.

  • De deelnemers passen de aangereikte kaders i.v.m. ordeverstoringen en proactieve strategieën in hun eigen lespraktijk toe.
  • De deelnemers toetsen hun eigen visie op opvoeden aan deze van anderen.
  • De deelnemers leven zich in de situatie van kwetsbare leerlingen in.
  • De deelnemers gaan aan de slag met feedback van collega's.

 

Benieuwd naar suggesties om zowel om te gaan met ordeverstoringen als preventieve strategieën? Schrijf je dan zeker in!

Doelgroep

leraren secundair onderwijs

Datum en tijd

woensdag 07 februari 2024
13:30 ⇾ 16:30

woensdag 13 maart 2024
13:30 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: maandag 05 februari 2024 (13:30)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 24 januari 2024 (13:30)

Programma

13:30 - 16:30
13:30 - 16:30

Docenten

Inge Peeters

Inge Peeters

pedagoog en docent Lerarenopleiding Thomas More

Meer
Tine Luyckx

Tine Luyckx

docent Frans Lerarenopleiding Thomas More

Meer

Prijs

Deelnemer Donche: 110,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be