Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Autisme begrijpen: de basis

03-10-2023
Campus Turnhout - Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

Als we horen praten over personen met autisme dan gaat het vaak over moeilijk kunnen omgaan  met veranderingen, regels heel goed kennen en naleven, moeite hebben met prikkels,... Vaak zijn het veralgemeningen die verwijzen naar gedrag van bepaalde personen. In deze vorming staan we stil bij het gedragsniveau van de diagnose autismespectrumstoornis, maar we kijken ook verder. Door op zoek te gaan naar verklaringen, kunnen we aanknopingspunten vinden voor een geschikte aanpak.
We geven een basiskader om personen met autisme beter te leren begrijpen, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden.

De lesgever behandelt vragen als:

  • Welke sterktes en beperkingen komen tot uiting in gedrag van personen met autisme. 
  • Welke verklaringen liggen aan de oorzaak van bepaald gedrag? 
  • Hoe kan inzicht in autistisch denken ons helpen in de omgang met personen met autisme?

 

Zit er in jouw klas een leerling met autisme en wil je enkele handvatten? Heeft je kind een diagnose autismespectrumstoornis gekregen, maar zit je met de handen in het haar? 
Wil je personen met autisme beter begrijpen door meer inzicht te krijgen in het autistisch denken? Dan is deze vorming iets voor jou!

Doelgroep

leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners, begeleiders, ouders …

Datum en tijd

dinsdag 03 oktober 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 10 oktober 2023
18:30 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: zondag 01 oktober 2023 (18:30)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 19 september 2023 (18:30)

Programma

Docenten

Gert Claes

Gert Claes

gastspreker postgraduaat Omgaan met kinderen/jongeren met een Autismespectrumstoornis

Meer

Prijs

Deelnemer Donche: 100,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be