Vormingscentrum Onderwijs Kempen

Kinderen (creatief) begeleiden bij het omgaan met brede verlieservaringen.

30-01-2024
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Het ene verlies kunnen we bevatten. Het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding achterlaat. Verlies is een ruim begrip. Het kan gaan om een overlijden, een scheiding, verandering van school, pesterijen, ziekte, de komst van een broertje/zusje ... 
Hoe ga je als leraar om met brede verlieservaringen? Welke rol kan de school opnemen? Hoe kan je 'taal' vinden om met kinderen te praten over verlieservaringen? Op welke manier kan je ondersteunend zijn?

In deze vorming staan we stil bij:

  • enkele rouwsluiers;
  • rouw in ontwikkelingsperspectief; 
  • kinderen en verlies;
  • emoties en emotionele pijn;
  • de verschillende verliestaken; 
  • (creatieve) methodieken om aan de slag te gaan rond brede verlieservaringen;
  • casusmateriaal;
  • uitwisselen van ervaringen.

 

Leren omgaan met verdriet en pijn hoort bij de opvoeding van kinderen. Kinderen ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht.

Doelgroep

leraren baisonderwijs, zorgbegeleiders en directeuren

Locatie opmerkingen

Er is parkeergelegenheid aan sportcentrum De Dreef en aan de openbare bibliotheek van Vorselaar.

Datum en tijd

dinsdag 30 januari 2024
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: maandag 29 januari 2024 (17:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 16 januari 2024 (09:00)

Programma

Docenten

An Severeyns

An Severeyns

pedagoog en docent Lerarenopleiding Thomas More | integratief verliescounselor en therapeute

Meer

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Contactpersoon

Anja Van Hoof

Anja Van Hoof

014 50 81 70

vc.onderwijs.kempen@thomasmore.be